RUNDA 2 – TEHNOLOGIE

Aplicațiile pentru runda 2 de finanțare s-au închis pe 16 mai 2020.

Context

Atunci când discutăm despre dezastre, fie că este vorba despre programe de cercetare, de educare/ prevenție sau diminuare a consecințelor lor, fie că este vorba despre sisteme de monitorizare, avertizare, măsurare, intervenție în tipul producerii sau maparea resurselor și direcționarea eficientă a ajutoarelor imediat după producerea dezastrelor – tehnologia este o parte esențială a managementului dezastrelor (DRM – Disaster Risk Management). 

Există zone (orașe, țări, arii geografice) cu risc ridicat de producere a unor dezastre naturale și care finanțează contant cercetarea și implementarea de tehnologii, cum sunt Japonia, San Francisco, Mexico (iar aici includem de la senzorii seismici până la sisteme de avertizare timpurie (EWS) sau colectarea și analizarea unui volum mare de date care, cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) pot mapa un oraș/ cartier/ bloc și face previziuni legat de modul în care clădirea va fi afectată de cutremur (unghiul de prăbușire, aria pe care provoacă pagube, rezistența la diferite intensități ale mișcării pământului). Există corporații globale care au o componentă de CSR ce presupune dezvoltarea unor tehnologii open source în zona de DRM (Disaster Risk Management). 

Și știm că există și în București și țară instituții publice, ONG-uri, oameni și grupuri de voluntari care folosesc tehnologia pentru a salva vieți și pentru a încerca să reducă riscurile unui seism major. 

Prin runda a 2 de finanțare a Bucureștiului Pregătit, fondul pentru cutremur și alte dezastre majore gestionat de Fundația Comunitară București, ne propunem să susținem proiecte care lucrează cu tehnologia, atât pe partea software (de exemplu aplicații și soluții web-based) cât și pe partea hardware (echipamente, VR, alte tehnologii). 

Code for Romania lucrează deja în zona de DRM (Disaster Risk Management) și, ca urmare a cercetării extensive, a discuțiilor cu societatea civilă, instituții publice, autorități locale și specialiști – ingineri, arhitecți, constructori – au dezvoltat o serie de soluții software în sectorul de pregătire și răspuns în caz de cutremur. Aceste soluții au fost dezvoltate pornind de la cadrul legal existent, procedurile de intervenție în caz de dezastru, comportamentele digitale native, au fost validate cu experți și testate. Aceste soluții există sub formă de prototip și pot fi implementate de către ONG-urile, oamenii sau alte instituții care lucrează în acest domeniu. 

Hardware

Software

Pentru întrebări legate de fond și de procesul de aplicare:  ilinca@fundatiacomunitarabucuresti.ro sau 0735177590