SOFTWARE

Precizări legate de apelul legate de apelul pe aria de interes tehnologie, lansată împreună cu Code for Romania

Fundația Comunitară București lucrează împreună cu Code for Romania exclusiv pentru aria de interes 3 – tehnologie, sub-aria aplicații software. Rolul Code for Romania în acest proces va fi: 

 • consultanță în redactarea Ghidului aplicantului, astfel încât să ne asigurăm că includem toate aspectele și cerințele tehnice esențiale ale soluției. 
 • estimarea bugetului de implementare al soluției software. Bugetul de implementare al fiecăreia dintre cele patru soluții este diferit și poate fi descărcat de pe pagina fiecărei aplicații. La acest buget, proiectele care aplică vor adăuga propriile costuri pentru comunicare, management de proiect, populare date, managementul platformei etc. 
 • preselecția proiectelor în funcție de criteriile de eligibilitate și sustenabilitate și redactarea unui raport tehnic de evaluare pentru aplicațiile primite, raport care va fi prezentat Juriului Fondului Bucureștiul Pregătit. Raportul are rol consultativ 
 • consultanță pentru ONG-ul/ grupul de inițiativă în implementarea propriu-zisă a aplicației software, în cazul în care Juriul Fondului Bucureștiul Pregătit decide să finanțeze una dintre cele patru aplicații. pentru acest serviciu, Code4Romania va fi remunerat cu 12,5% din valoarea totală a finanțării proiectului prin Fondul Bucureștiul Pregătit. 

Cum funcționează

În cadrul acestui apel pe proiecte, Fundația Comunitară București a selectat 3 aplicații software dezvoltate de către Code4Romania în cadrul incubatorului de idei Civic Labs. Fiecare dintre acestea este rezultatul cercetării derulate de echipa Civic Labs pe subiectul riscului seismic, iar soluțiile au fost construite cu ajutorul unor echipe mixte formate din experți în domeniu, UX designeri si arhitecți software. 

Fiecare soluție se află în faza de prototip, ceea ce înseamnă că ea trebuie implementată din punct de vedere tehnic și administrată pe termen lung. Fundația Comunitară București oferă astfel finanțare oricărui ONG sau grup de inițiativă care dorește și are capacitatea de a implementa aceste aplicații, astfel încât locuitorii orașului să fie mai bine pregătiți pentru cutremur. 

Pașii pentru a aplica: 

 • intră pe pagina individuală a fiecărei aplicații pentru a te familiariza cu aceasta – vei afla acolo specificațiile tehnice, vei putea interacționa cu fiecare prototip 
 • descarcă bugetul propriu al fiecărei aplicații. Bugetul are o parte pre-completată și o altă parte pe care trebuie să o completezi tu. Partea pre-completată conține: costul efectiv al implementării – este un cost estimat de Code for Romania doar pentru programare și este gândit astfel încât să nu ai grija acestor costuri când faci bugetul – și onorariul Code for Romania pentru orele de consultanță pe care ți le va oferi în cazul în care Juriul Fondului Bucureștiul Pregătit va decide să te finanțeze. Partea pe care trebuie să o completezi tu include costurile de administrare ale proiectului, costurile de comunicare, etc. 
 • în cazul în care întrebări, poți contacta Code for Romania la contact@civiclabs.ro sau pe pagina de Facebook 
 • dacă îți dorești să implementezi una dintre aceste soluții, tot ce trebuie să faci pentru a aplica cu aceasta la Fondul de finanțare Bucureștiul Pregătit gestionat de Fundația Comunitară București este să apeși butonul „Vreau să implementez acest proiect” 
 • Data limită: 15 mai 2020, ora 23.59.

Pentru orice întrebare, nu ezita să ne scrii pe 

contact@civiclabs.ro sau pe pagina noastră de facebook.

Stay Together

Pregătire și răspuns în situații de urgență

Earthquake Hub

Pregătire și răspuns în situații de urgență

Street View 101

Pregătire și răspuns în situații de urgență

Cine poate depune un proiect?

 • Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.
 • Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică.
 • Toate proiectele și activitățile desfășurate trebuie să fie fără scop lucrativ.

Cine nu este eligibil

Nu sunt eligibili să participe angajații IKEA Romania, ING Bank Romania, Lidl Romania, Endava, Enel sau E-distribuție Muntenia, Code4Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania, ING Bank Romania, Lidl Romania, Endava, Enel, E-distribuție Muntenia, Code4Romania ).

Criterii de eligibilitate

Formularul de înscriere proiect – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Proiectul:

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică;
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale, de identitate sau de interese în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții acestora;
 • asigură participarea activă a grupului țintă vizat în implementarea proiectului;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de maxim 12 luni;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

Bugetul:

Costurile de administrare ale proiectului nu depășesc 25% din valoarea finanțării pentru fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanță

proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Bucureștiul Pregătit

 • Coerență

obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate

 • Capacitate

echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului

 • Componenta de informare

proiectul cuprinde activități clare și coerente cu restul activităților din proiect care să ducă la realizarea obiectivului de a pune cutremurul pe agenda publică

 • Grup țintă

vizează categoriile descrise de public țintă

 • Metodologie

activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate

 • Eficiență

resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse

 • Participativitate

comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului

 • Impact

proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de maxim 12 luni

Care este valoarea finanțărilor acordate?

Valoarea totală a proiectelor finanțate în runda 2 a fondului pentru cutremur și alte dezastre majore Bucureștiul Pregătit, gestionat de Fundația Comunitară București, este de 470.000  de lei.Ne propunem să finanțăm cel puțin câte un proiect pe fiecare dintre ariile de interes ale fondului.Decizia finală cu privire la numărul proiectelor câștigătoare și sumele acordate fiecărui proiect va fi luată de către juriu, pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de maximum 12 luni. 

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile vor trece prin următoarele etape de selecție:

 • Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator.
 • Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 • Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de dezvoltare comunitară, jurnalismul despre soluții, educație, managementul dezastrelor. 
 • Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Componența juriului de selecție:

Georgiana Ilie

COO Media DoR , autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil

Mircea Ilie

Sustainability Leader, IKEA România

Sonia Florian

Public Affairs Specialist, Enel

Alina Sava

Education Specialist, World Bank

Silvia Mihăilescu

Director de Marketing și Comunicare, ING Bank Romania

Roxana Cîrcu

Bucharest Delivery Unit Manager, Endava

Iuliana Armaș

Profesor la Facultatea de Geografie, Director al Centrului de Studii de Risc

Cristina Hanganu

Director Comunicare & CSR, Lidl

Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie un proiect în competiție trebuie să:

 1. Accesați formularul de proiect din pagina fiecărei soluții.
 2. Completati formularul cu toate informațiile necesare
 3. Apăsați Trimite în pagina de formular.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

Formularul se completează integral în limba română. Informațiile completate se salvează automat în pagina formularului și rămân disponibile chiar dacă navigați din pagina, cât timp browserul dvs rămâne deschis. Pentru siguranță descărcați un template de formular din secțiunea de Materiale auxiliare și lucrați împreună cu echipa înainte de a încărca formularul final în platformă.

Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.

La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 15 mai 2020, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele de mai jos

Materiale auxiliare:

 • Descărcați ghidul aplicantului în format PDF
 • In formularele dedicate fiecarei aplicatii există un template de model de calendar de activitati si un model de buget specifice proiectului. Template-ul de buget contine deja completat costul de implementare al solutiei digitale pentru care aplicați.

Calendarul fondului – runda a doua de finanțare

 • Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 10 martie 2020
 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 15 mai 2020, ora 23:59
 • Verificarea și selecția proiectelor eligibile: 18 – 19 mai 2020
 • Perioadă selecție proiecte, prin jurizare: 20 mai – 22 iunie 2020
 • Interviuri cu proiectele selectate de juriu pe lista scurtă: în intervalul 24 – 26 iunie 2020
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: cel mai târziu pe 6 iulie 2020
 • Contractare proiecte câștigătoare: iulie 2020
 • Întâlnire/ training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: iulie/ august 2020
 • Implementarea proiectelor (conform planului de activități): începând cu august 2020, conform calendarului fiecărui proiect câștigător

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe websiteul Fundației Comunitare București și Civic Labs.

Pentru întrebări legate de aplicațiile software și procesul de aplicare: contact@civiclabs.ro sau 0729990546.