Runda 3

Runda 3 de finanțare

Perioada de depunere a aplicațiilor pentru runda 3 de finanțare s-a încheiat.

Context

Bucureștiul Pregătit este un program-umbrelă, colaborativ, inițiat în 2019 de Fundația Comunitară București, primul la această scară din România. Programul adună resurse private și susține proiecte pentru pregătirea bucureștenilor pentru cutremur, printr-un fond de finanțare transparent. Cu peste două milioane de locuitori, mii de clădiri vechi sau înalte, metrou, lac de acumulare și un baraj vechi, cea mai mare rețea de distribuție a gazului din țară, Bucureștiul se află printre orașele europene cu cel mai ridicat risc de dezastre și în primele 10 orașe din lume ca vulnerabilitate la riscul seismic. Credem că Bucureștiul se poate ajuta și singur. Credem că putem reduce pierderile dacă facem un plan și îl punem în practică împreună. Riscurile unui dezastru scad dacă reducem vulnerabilitățile orașului și creștem capacitatea de mobilizare a comunității.

Proiectele susținute prin Bucureștiul Pregătit cresc gradul de informare și educare a populației și dezvoltă o rețea de suport în caz de cutremur. În primii doi ani, programul a fost susținut de IKEA România, ING Bank, Lidl România, Enel, E-distribuție Muntenia și Endava și a finanțat 10 proiecte, cu o valoare totală de 937.295 lei (191.285 euro). Mai multe detalii despre proiectele susținute prin primele două runde finanțare:  https://bucurestiulpregatit.ro/proiecte/.

Lansăm a treia rundă de finanțare în valoare totală de 496.900 lei (100.856 euro) cu sprijinul ING Bank, Lidl România, Enel, E-distribuție Muntenia și PAID și a donațiilor individuale online și prin campania de SMS (8845, text ACUM). Finanțările vor fi acordate pe o perioadă de maximum 12 luni și vizează organizații non-profit și grupuri de inițiativă care construiesc proiecte de informare și pregătire a bucureștenilor pentru cutremur sau intervenție post-cutremur.

Scop

Pe baza experienței acumulate după primele două runde de finanțare ale programului, păstrăm mare parte dintre ariile abordate până acum și în a treia rundă de finanțare, dar căutăm proiecte care să adreseze în propunerile de proiect pe care ni le trimit condiții specifice și indicatori numerici enumerați pentru fiecare arie în parte.

 

Cele trei arii de finanțare pentru runda 3 din Bucureștiul Pregătit sunt:

1. Informare și educare pe tema riscului seismic și pregătirea pentru cutremur, pentru locuitorii din București și Ilfov. Finanțăm proiecte care adresează în timpul implementării TOATE condițiile de mai jos:
 • trebuie să lucreze la firul ierbii, în cartiere și comunități, direct cu oamenii, folosind metode/ metodologii interactive care includ posibilitatea unui dialog real și adresarea/ primirea de răspunsuri
 • informează locuitorii despre riscul seismic din perspectivă largă (vulnerabilități, inclusiv clădiri, rolul autorităților publice, consecințele unui cutremur major, etc.) dar pun accentul pe soluții și pe responsabilitatea individuală cum ar fi: conștientizarea riscului seismic, fixarea mobilei, planul cu familia, rucsacul de urgență/ supraviețuire, comportamente corecte înainte/ în timpul/ după cutremur
 • sunt colaborative: își propun să implice și/sau să lucreze împreună cu mai multe organizații/ grupuri de inițiativă civice/ comunități/ grupuri de interes pentru a maximiza fie numărul de persoane la care ajung, fie resursele deja existente. De exemplu: organizarea unor evenimente online/ offline în colaborare cu organizațiile/ grupurile de inițiativă care au deja propriile comunități, pregătirea unor persoane cheie din aceste organizații/ grupuri de inițiative astfel încât acestea, la rândul lor, să poată transmite mai departe informațiile în propriile grupuri, consultarea pe metodologii/ instrumente
 • creează sau au dezvoltat deja metodologii/ sisteme/ instrumente/ idei scalabile pentru a fi folosite gratuit de către alte organizații/ grupuri de inițiativă civică
 • comunică constant despre activitățile pe care le desfășoară
 • lucrează în cel puțin 4 cartiere diferite și ajung la minim 5.000 de oameni/ cartier
 • pot aplica organizații/ grupuri de inițiativă care au experiență în pregătirea pentru cutremur (au dezvoltat deja sau au în curs de implementare proiecte), dar și organizații/ grupuri de inițiativă care își doresc să pregătească locuitorii pentru cutremur, prin colaborarea cu organizații, consultanți sau specialiști externi care să devină parte din echipa de proiect

Nu finanțăm proiecte care:

 • se bazează exclusiv pe materiale informative (de exemplu: flyere/ broșuri)
 • propun exclusiv dezvoltarea unui website/ aplicație mobilă
 • folosesc surse de informare neoficiale sau neverificate sau nu menționează clar care sunt sursele de informare folosite în implementarea proiectului
 • nu au în echipa de proiect consultanți/ specialiști în zona de informare și pregătire pentru cutremur, dacă organizația nu are deja experiență în această zonă

 

2. Cursuri de prim-ajutor și/ sau pregătire pentru cutremur în grădinițe, școli, licee, facultăți. Finanțăm proiecte care adresează în timpul implementării TOATE condițiile de mai jos:

 • se desfășoară în instituții de învățământ (publice sau private)
 • oferă cursuri de prim-ajutor (adaptate categoriilor de vârstă) și/ sau pregătire pentru cutremur
 • lucrează cu unul sau mai multe dintre următoarele grupuri de interes: preșcolari, elevi, studenți, educatori, învățători, profesori, personal nedidactic din aceste instituții
 • au o metodologie clară din care reies: durata cursurilor, subiectele abordate, ponderea dintre cunoștințele teoretice și partea practică, numărul de participanți per curs (minim și maxim), numărul și calificarea trainerilor și cum propun să integreze componenta de pregătire pentru cutremur (comportament informat), modul în care aceste cursuri se vor desfășura dacă rămân în vigoare restricțiile legate de pandemie
 • includ și informare pe tema riscului seismic al orașului București și descriu modul în care o vor realiza
 • lucrează în cel puțin 3 sectoare diferite și ajung la cel puțin 2.000 de persoane (cumulat) din grupurile de interes

Nu finanțăm proiecte care:

 • nu explică metodologia (sursa de autoritate) pentru cursuri
 • nu lucrează cu traineri certificați în predarea cursurilor de prim-ajutor
 • nu menționează modul în care își propun să ajungă la și să lucreze în instituțiile de învățământ din proiect (ex.: nu este suficientă menționarea generică a numărului de școli și beneficiari pe care proiectul își propune să le atingă, trebuie detaliate fie instituțiile de învățământ vizate, fie colaborările existente/ în discuție care să permită desfășurarea cursurilor în unitățile de învățământ vizate

 

3. Creșterea capacității pentru intervenția post-cutremur. Finanțăm proiecte care în timpul implementării adresează TOATE condițiile de mai jos:

 • își pregătesc baza materială (ex.: dotarea cu echipamente a unor centre comune de comandă pentru una sau mai multe organizații în scopul pregătirii și intervenției, echipamente de protecție pentru voluntari, echipamente de comunicații standard/ alternative, resurse pentru intervenție cum ar fi rucsaci de intervenție, dotări necesare pentru pregătire cum ar fi accesoriile pentru un teren de antrenament sau pentru crearea unor unități mobile de intervenție, etc.)
 • își pregătesc voluntarii/ salvatorii (care pot fi inclusiv câini salvatori) prin antrenamente sau investiții într-o structură de intervenție colaborativă (ex.: echipamente pentru dotarea unui centru de comandă, tabere de antrenament, simulări)
 • justifică necesitatea echipamentelor și explică clar modul în care finanțarea îi susține în îndeplinirea activităților de pregătire și/ sau intervenție
 • organizațiile care aplică trebuie să fie deja în contact și/ sau să colaboreze cu cel puțin alte 2 organizații care vor interveni pe teren în caz de cutremur

Nu finanțăm proiecte care:

 • nu lucrează deja în zona de pregătire și/ sau intervenție pentru cutremur
 • cer finanțare pentru: chirie/ achiziționare de spații noi cu rol de depozitare sau post de comandă post-cutremur, autovehicule, mobilier (ex. birou, scaune, dulapuri), realizarea de stocuri alimentare sau bază materială care va fi folosită după cutremur pentru sinistrați cum ar fi: saci de dormit, corturi, pături termice, produse sanitare

 

Indiferent de aria de finanțare, încurajăm proiecte care:

 • pe termen mediu și lung, au ca obiectiv punerea cutremurului pe agenda publică, creând pârghii de informare și oportunități de implicare a locuitorilor orașului pentru a genera astfel schimbări de mentalitate și de comportament
 • discută despre cutremur într-un mod care nu generează panică, ci sunt axate pe informare/ conștientizare/acțiune informată
 • colaborează deja sau își propun să colaboreze cu una sau mai multe organizații
 • implică activ publicul țintă vizat și se adresează cu mesaje adecvate fiecărei categorii de audiență
 • au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile
 • au echipe cu capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului;
 • sunt realiste și bine justificate, includ un buget bine definit și descriu clar categoriile de cheltuieli și resurse necesare

O organizație poate depune maximum trei proiecte, însă poate primi finanțare pentru un singur proiect.

Proiectele depuse trebuie să adreseze o singură arie de finanțare.

 

 

Care este valoarea finanțărilor acordate?

Valoarea totală a rundei 3 de finanțare este de 496.900 lei (100.856 euro) conform sumelor maxime alocate fiecăreia dintre cele trei arii de finanțare:

 • aria 1 de finanțare: suma totală finanțată este de 147.804 lei (30.000 euro)
 • aria 2 de finanțare: suma totală finanțată este de 147.804 lei (30.000 euro)
 • aria 3 de finanțare: suma totală finanțată este de 201.292 lei (40.856 euro)

Ne propunem să finanțăm cel puțin câte un proiect pe fiecare arie de finanțare.

Decizia finală cu privire la numărul proiectelor selectate pentru finanțare și sumele acordate fiecărui proiect va fi luată de către juriu, pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

 

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 1 iulie 2021, ora 18.00.

Cine poate depune un proiect:

 • Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.
 • Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică.
 • Toate proiectele și activitățile desfășurate trebuie să fie fără scop lucrativ.

Nu sunt eligibili pentru a depune un proiect: angajații IKEA România, ING Bank, Lidl România, Enel, E-distribuție Muntenia și PAID sau ai organizațiilor afiliate și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA România, ING Bank, Lidl România, Enel, E-distribuție Muntenia și PAID).

Criterii de eligibilitate:

1. Formularul de înscriere proiect  formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

2.Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

3. Proiectul:

 • îndeplinește toate cerințele specifice ariei de finanțare la care a aplicat
 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice
 • se desfășoară pe o perioadă de maximum 12 luni

4. Bugetul:

 • costurile de administrare ale proiectului nu depășesc 25% din valoarea finanțării pentru fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii, care sunt punctate cu note de la 1 la 7:

 • Modul în care colaborează deja sau își propun să colaboreze cu alte organizații/ instituții de învățământ/ autorități publice este descris clar: proiectul trebuie să definească atât cine sunt colaboratorii, cât și modul în care se vor desfășura aceste colaborări, în funcție de obiectivele fiecărei arii de finanțare.
 • Planul de activități pe care îl propun pentru a îndeplini obiectivele specifice ariilor de finanțare este descris detaliat, este coerent, realist și fezabil.
 • Rezultatele cantitative și calitative estimate ale proiectului sunt clare și fezabile;
 • Claritatea și eficiența metodologiei propuse pentru activitățile din proiecte (ex.: pentru cursuri, pentru cum vor lucra cu comunitățile, cum pregătesc/ implica voluntarii, etc.).
 • Coerența propunerii de proiect: obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate.
 • Resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse.
 • Echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului.

Aplicațiile vor trece prin următoarele etape de selecție:

 1. Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator pe https://bucuresti.grantmanager.ro
 2. Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 3. Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate managementul riscului de dezastre, educație, precum și un reprezentant al Fundației Comunitare București și doi dintre donatorii programului.
 4. Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.
 5. Proiectele selectate pentru finanțare de către juriu vor fi discutate cu toți donatorii din programul Bucureștiul Pregătit (IKEA România, ING Bank, Lidl România, Enel, E-distribuție, PAID). Donatorii pot oferi recomandări suplimentare de îmbunătățirea proiectelor finanțate.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Pentru a putea înscrie proiectul

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucuresti.grantmanager.ro
 2. Pentru a vă crea cont, în meniul Autentificare utilizatori, dați clic pe butonul Creează un cont nou.
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale și apăsați butonul de la final Creează un cont. Veți primi un email de bun-venit și un link valabil pentru o singură accesare, pe care trebuie să intrați pentru a vă seta parola.
 4. Pentru a intra în cont oricând după ce v-ați deconectat, completați câmpurile cu numele de utilizator pe care vi l-ați ales și parola, în meniul din dreapta Autentificare utilizatori.

 

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

Odată autentificat, veți vedea Fondurile disponibile în pagina principală sau în meniul de sus Fonduri. Selectați Bucureștiul Pregătit – Runda 3 de finanțare și vă apare formularul de înscriere al proiectului pe care trebuie să-l completați.

Când începeți să completați formularul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau vă deconectați din platformă, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după reconectare, accesând meniul Start. Pentru a continua completarea aplicației, apăsați pe titlul programului la care vreți să aplicați și vi se va deschide ultima variantă salvată a formularului pe care ați început să-l completați.

Pentru  a trimite formularul completat pentru evaluare (ATENȚIE! până cel târziu la 1 iulie 2021, ora 18.00) apăsați pe butonul “Trimite”. Odată trimis în evaluare, formularul nu mai poate fi modificat; acesta poate doar să fie vizualizat.

Pentru ușurință, vă recomandăm să scrieți aplicația în formularul Word din arhiva de Materiale auxiliare, înainte de a o încărca pe platformă.

 

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după autentificare în platformă.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de  1 iulie 2021, ora 18.00.

 

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

 • acest ghid al aplicantului în format PDF
 • formularul de aplicație în format Word
 • modelul de buget în format Excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități în format Excel – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare
 • instrucțiuni pentru înscrierea în platforma http://www.bucuresti.grantmanager.ro în format PDF

Contact:

Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație:

Ilinca Apetrei – Program Manager, ilinca@fundatiacomunitarabucuresti.ro, 0735 177 590

Selecția proiectelor este realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domeniile de interes ale programului de finanțare. Juriul rundei 3 Bucureștiul Pregătit este format din:

Alexandra Călin, Operations Specialist World Bank – Alexandra lucrează de 8 ani la biroul Băncii Mondiale din România și în ultimii patru ani s-a implicat direct in pregătirea și implementarea proiectelor care au ca obiectiv întărirea capacității instituționale pentru consolidarea rezistenței la dezastre. În plus, a fost coordonat activități ce au avut ca scop creșterea implicării societății civile și formarea unei comunități pentru managementul riscului de dezastre (Romania DRM Community) și a coordonat organizarea conferinței regionale Understanding Risk Europe, cu scopul promovării tehnologiei si inovării pentru managementul riscului de dezastre în România.

Andrei Popescu, Coordonator Corpul European de Solidaritate – Andrei are câteva idei fluide precum educația, învățarea nonformală sau voluntariatul. Motiv pentru care a fost voluntar în diverse organizații de tineret unde fost implicat în proiecte și evenimente locale, naționale și internaționale. Din 1999 până în prezent a lucrat în domeniul finanțării europene în cadrul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale în programe de tineret, voluntariat și educația adulților (Tineret în Acțiune, Erasmus+, Corpul European de Solidaritate) dar și ca secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului și consilier am Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene. Altfel, mai face free-lancing ca trainer sau  facilitator educațional.

Silvia Mihăilescu, Director de Marketing și Comunicare, ING Bank – Silvia coordonează activitățile de marketing, comunicare și responsabilitate socială corporativă ale ING Bank România. Aceasta este un lider cu experiență vastă în marketing și transformare digitală, precum și un story doer pasionat de Agile și Design Thinking. Astfel, Silvia ajută clienții, angajații și partenerii de afaceri ai băncii, prin dezvoltarea de noi servicii și produse, punându-le la dispoziție cunoștințe relevante din industrie și eminență digitală. De-a lungul carierei sale, Silvia a locuit și a lucrat în Japonia, Europa, Africa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud și SUA.

Andrei Mehedintu, Head of Marketing & Communications, PAID – Absolvent al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, Andrei face parte din ultima generație de millennials care a crescut cu cheia la gât. A ajuns în comunicare după ce a terminat un master în drepturile omului și drept umanitar la European University Viadrina Frankfurt (Oder). Are o experiență de aproape 10 ani în zona de marketing & comunicare, fiind om de agenție, MC de teambuilding-uri, corporatist și ghost writer pentru clienți corporate din industrii precum piața de capital, servicii financiare, imobiliare și publicitate. Este pasionat și colecționar de vinil-uri iar când era mic își dorea să devină pisică. Nu a ajuns, dar are apucături de motan.

Cristina Văileanu, Grants Manager, Fundația Comunitară București – Cristina îmbunătățește procesele de grants management și analizează impactul finanțărilor acordate de fundație. Gestionează fondurile de finanțare Științescu București, IKEA pentru Egalitate de gen și programul de leadership Bucharest Powered by People.

Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

Calendarul rundei 3 de finanțare Bucureștiul Pregătit

26 mai 2021 – lansarea apelului de propuneri de proiecte

În perioada apelului de propuneri de proiecte, organizăm sesiuni de discuții cu potențialii aplicanți pentru a clarifica orice întrebări legate de aplicație. Sesiunile vor avea loc online, cu programare prealabilă pe email,  astfel:

10 iunie 2021, interval orar 16.00 – 18.00

22 iunie 2021, interval orar 16.00 – 18.00

Pentru a participa la aceste sesiuni, vă rugăm să ne trimiteți un email de programare la adresa: ilinca@fundatiacomunitarabucuresti.ro.

 

1 iulie 2021, ora 18:00: închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect

2 iulie – 2 august 2021: selecția proiectelor eligibile

între 3-6 august 2021: interviuri cu proiecte selectate pe lista scurtă, dacă juriul consideră necesar

Până pe 12 august 2021: anunțarea proiectelor selectate pentru finanțare

16 – 27 august 2021: contractarea proiectelor

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe această pagină. 

Contact:

Pentru întrebări legate de program și procesul de aplicație:

Ilinca Apetrei – Program Manager, ilinca@fundatiacomunitarabucuresti.ro, 0735 177 590

 

 

Partenerii rundei 3 de finanțare Bucureștiul Pregătit sunt: INK Bank, Lidl România, Enel România, PAID

Susține proiectele Bucureștiul Pregătit.