Runda 1

Runda 1 de finanțare s-a încheiat.

 

Context

Un cutremur major se poate întâmpla oricând. Alte dezastre pot opri funcționarea orașului. Bucureștiul are peste două milioane de locuitori, mii de clădiri vechi sau înalte, metrou, un lac de acumulare cu un baraj vechi care poate inunda un sfert de oraș, cea mai mare rețea de distribuție a gazului și toate instituțiile care fac să funcționeze statul român (multe dintre ele cu sedii în clădiri cu risc seismic).

 • Există doar 3.000 de pompieri, personal SMURD și voluntari care ar putea interveni în caz de cutremur. Necesarul pentru oraș este de 30 de ori mai mare.
 • În caz de cutremur, autoritățile italiene alocă un salvator voluntar la fiecare 3-4 persoane care necesită salvare.
 • În Istanbul, mai mult de 450.000 de locuitori ai orașului au fost instruiți în mod direct cum să reacționeze în caz de dezastru. În București nu există statistici.
 • Donațiile de sânge curente (50.000 de donații/an) nu acoperă jumătate din necesar, dar nevoia de după un dezastru va fi cu mult mai mare.
 • Un câine salvator poate salva până la șase persoane într-o oră dar are nevoie de antrenament constant și de atestare.

Banca Mondială estimează că la un cutremur major pierderile economice în București, de la viețile oamenilor (1 din 5 bucureșteni ar putea fi grav afectați) la clădirile distruse, de la încetarea producției la asigurarea adăpostului și hranei pentru sinistrați – se ridică la mai mult de 10 miliarde de euro, adică 7% din PIB.

În octombrie 2018, Departamentul pentru situații de urgență (DSU) a făcut primul exercițiu major de cutremur din ultimii 20 de ani. Concluziile exercițiului confirmă ipotezele de mai sus.

Nivelul de conștientizare și informare a locuitorilor orașului este foarte scăzut, majoritatea neștiind că este important sa dețină provizii esențiale pentru minimum 72 de ore.

Scop

Programul de finanțare Bucureștiul Pregătit  își propune să aducă împreună resurse pentru ca subiectul cutremurului și capacitatea tuturor de a se pregăti pentru el să urce pe agenda publică la un nivel care să facă diferența. În primul an, fondul își propune să susțină financiar, pe o perioadă de maxim 12 luni, cel puțin câte un proiect, dezvoltat în comunitățile din București și Ilfov, pentru fiecare dintre următoarele trei direcții:

 

 1. cursuri de prim-ajutor și pregătire pentru dezastre;
 2. informare și simulare pentru cutremur ;
 3. pregătire câini de căutare-salvare.

Proiectele sunt finanțate cu suma totală de 100.000 de euro.

 1. Cursuri de prim ajutor și pregătire pentru dezastre.

  Pentru că locuitorii orașului trebuie să învețe să se ajute și singuri. Pentru că aproape oricine se poate transforma într-un salvator. Experiența cutremurelor din Italia din ultimii 20 de ani arată că pentru a nu pierde vieți omenești după seism este nevoie de un salvator la trei-patru victime. În România, chiar și în cele mai bune condiții – forțele din țară ajung fără probleme la București, nu există urgențe majore în alte regiuni – sunt mai puțin de 20.000 de salvatori la câteva sute de mii de victime și evacuați. Poți salva vieți dacă știi să acorzi primul ajutor, dacă înțelegi că, în primele ore după dezastru, salvatorii pot interveni doar în cazurile grave.

Care sunt tipurile de proiecte pe care dorim să le finanțăm: 

 • Cursuri de prim-ajutor și cursuri de pregătire pentru dezastre
 • Încurajăm aplicații și din partea organizatorilor de cursuri de salvatori
 • Încurajăm și cursuri de formare de formatori (Train of Trainers)pentru extinderea capacității de pregătire
 • Proiecte care se adresează tuturor categoriilor de locuitori ai orașului
 • Cursuri deschise pentru angajații din companii
 • Încurajăm proiecte care utilizează tehnologia pentru a ajunge la un număr cât mai mare de oameni
 • Informare și simulare pentru cutremur

Pot fi salvate vieți dacă oamenii învață să nu coboare în panică pe scări, au mobila ancorată în perete, sau au pregătit un rucsac de urgență. Pentru că în primele 72 de ore după cutremur serviciile publice de urgență vor interveni doar în cazurile majore. Ceea ce înseamnă că, dacă nu suntem afectați grav, trebuie să știm cum să supraviețuim în această perioadă. Pentru că informarea crește gradul de pregătire, poate reduce pierderile dacă oamenii știu cum să se pregătească înainte de cutremur, cum să se comporte la cutremur și ce pot face în primele ore după dezastru.  Pentru că, pentru a lua o decizie bună în câteva secunde, sub impactul panicii, este nevoie de antrenament constant.

Care sunt tipurile de proiecte pe care dorim să le finanțăm: 

 • Proiecte care simulează cutremurul și alte dezastre în zone vulnerabile și aglomerate: instituții de învățământ, clădiri de birouri, cartiere defavorizate, zone cu o densitate mare de clădiri vulnerabile sau cu risc seismic, spații publice aglomerate
 • Proiecte care să ofere informație integrată despre prevenție, comportament în timpul cutremurului și comportament după cutremur pentru populația generală, inclusiv persoane cu dizabilități
 • Proiecte care încurajează comportamente responsabile și informate (care să minimizeze efectele panicii)
 • Încurajăm proiecte care utilizează tehnologia pentru a ajunge la un număr cât mai mare de oameni
 • Pregătire câini de căutare-salvare

Pentru că, într-un oraș cu două milioane de locuitori, pe lângă echipajele care aparțin serviciilor de urgență, există doar șapte câini de căutare-salvare atestați, care sunt pregătiți și antrenați pentru a interveni în situații de urgență. Pentru că un câine antrenat poate detecta chimic (prin miros) și auzi bătăile de inimă ale unei persoane încă în viață sub dărâmături, chiar dacă aceasta este inconștientă și nu poate cere ajutor.

 

Tema transversală pe care toate proiectele finanțate vor trebui să o abordeze este componenta educațională pe tema conștientizării riscului seismic.

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv punerea cutremurului pe agenda publică, creând pârghii de informare și oportunități de implicare a locuitorilor orașului, generând astfel schimbări de mentalitate și de comportament, astfel încât presiunea eforturilor de salvare în caz de dezastru să poată fi preluată, parțial, în primele ore de după dezastru, de către societatea civilă.

Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile audienței căreia i se adresează. 

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor cântări suplimentar în cadrul jurizării:

 • Proiecte care discută despre cutremur într-un mod care nu generează panică ci sunt axate pe informare/ conștientizare/acțiune informată;
 • Proiecte care implică activ publicurile țintă vizate și se adresează cu mesaje adecvate fiecărei categorii de audiență;
 • Proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile;
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului;
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare;
 • Costurile administrative nu depășesc 25% din valoarea finanțării pentru fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților.

Sunt eligibile echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații IKEA Romania, ING Bank, Lidl sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania, ING Bank, Lidl).

 • Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Finanțator
 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

Despre coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Despre proiect:

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică;
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale, de identitate sau de interese în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții acestora;
 • asigură participarea activă a grupului țintă vizat în implementarea proiectului;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de maxim 12 luni;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

 

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanță(proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Bucureștiul Pregătit)
 • Metodologie(activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate)
 • Coerență(obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate)
 • Eficiență(resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse)
 • Capacitate(echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului)
 • Participativitate(comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului)
 • Componenta educațională (proiectul cuprinde activități clare și coerente cu restul activităților din proiect care să ducă la realizarea obiectivului de a pune cutremurul pe agenda publică)
 • Impact (proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de maxim 12 luni)
 • Grup țintă (vizează categoriile descrise de public țintă).

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro
 2. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 3. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 4. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

 

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic formularul de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți proiectul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul lui.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic formularul de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 13 mai 2019, ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificată; acesta poate doar să fie vizualizat.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.

 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 13 mai 2019, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului

 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • acest ghid al aplicantului în format pdf
 • formularul de aplicație în format word
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități în format excel – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • Instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf

 

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 1. Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro
 1. Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 2. Completați formularul de înregistrare cu datele personale
 3. Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola

Înscrierea proiectului pe platformă

Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

 

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic formularul de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți proiectul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul lui.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic formularul de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 13 mai 2019, ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificată; acesta poate doar să fie vizualizat.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.
 • La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 13 mai 2019, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului

 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • acest ghid al aplicantului în format pdf
 • formularul de aplicație în format word
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități în format excel – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • Instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf

Georgiana Ilie

Bio: Georgiana este senior editor la DoR și redactor-șef la Școala9. Lucrează în presă și în sectorul civil de aproape 20 de ani și face parte din echipa DoR de la început, din 2009. De-a lungul timpului a scris despre diferite subiecte, de la demografie și îmbătrânirea populației la cultură, sănătate și servicii de urgență. Cel mai recent a arătat într-un articol care a făcut înconjurul lumii ce se va întâmpla în București la următorul cutremur semnificativ și cât va dura până viața va reintra în normal. Orașul vulnerabil a primit premiul juriului la competiția Superscrieri din 2017 și a coagulat o mișcare activistă de pregătire și reziliență la cutremur.

Alexandra Călin

Bio: Alexandra lucrează de 6 ani la biroul Băncii Mondiale din România. În ultimii doi ani a ajutat la pregătirea mai multor proiecte care au ca obiectiv întărirea capacității instituționale pentru consolidarea rezistenței la dezastre. În prezent, Alexandra coordonează implementarea unei activități care are ca scop creșterea  implicării societății civile și promovarea innovării pentru managementul riscului de dezastre în România.

Ela Bălan

Bio: Ela este grant maker la ARC – Asociația pentru Relații Comunitare –  și lucrează din iulie 2016 cu cele 16 Fundații Comunitare din România. Înainte de ARC, Ela a fost coordonator de program în Guinea Bissau, unde a lucrat timp de 8 ani cu peste 150 de comunități pentru a îmbunătăți educația și sănătatea a peste 180.000 de copii din întreaga țară. Până în 2007 Ela a fost consultant, trainer pentru organizații, grant officer la FDSC pentru programe dedicate Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni. A lucrat și în programe dedicate drepturilor omului și a făcut parte din diverse comitete de selecție de proiecte la ICR, AFCN, FDSC și alte organizații finanțatoare.

Mircea Ilie

Bio: Din 2012, Mircea lucrează ca Sustainability Leader la IKEA România, cu responsabilități în domeniul eficienței energetice și a resurselor, gestionarea și prevenirea deșeurilor, educație, implicarea angajaților, produse și servicii durabile, proiecte comunitare, dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii sociali și includerea acestora ca furnizori în lanțul valoric.

În 2006 a co-fondat ViitorPlus (Asociația pentru Dezvoltare Durabilă), implementând proiecte de sustenabilitate: împăduriri, eficiență energetică și energie regenerabilă, reciclare, antreprenoriat social, educație și conștientizare, reducerea impactului de mediu și amprentei ecologice. Între 2011 și 2014 a fost membru al Comitetului de Reprezentare al Coaliției de Mediu din România, o rețea de ONG-uri de mediu. Din 2007 până în 2012 a participat la Platforma pentru București (devenită ulterior Platforma pentru Orașe Durabile), o rețea de ONGuri care promovează dezvoltarea urbană durabilă.
Mircea deține un masterat în Ecologie sistemică și sustenabilitate (Universitatea București) și unul în Inginerie (Calculatoare, Universitatea Politehnică București).

Alexandra Maier

Bio:

Cristina Hanganu

Bio: Cristina este un comunicator care crede cu tărie în construirea unor businessuri sustenabile și în comunicarea lor în mod autentic. Și-a început cariera acum mai bine de 20 de ani și a acumulat experiență atât în strategie, relații cu media, comunicare internă, employer branding, BTL, CSR cât și în relații cu sindicatele. A fost succesiv Director de comunicare la CONNEX și pentru Michelin România și Balcani, sau pentru grupuri puternice de media precum Media Pro și Intact Media Group. Și-a completat experiența și cu două interludii în agenții. De peste doi ani și jumătate este Director de Comunicare & CSR la Lidl România și coordonează activitățile de corporate communication și PR, social media, comunicare internă, employeer branding și CSR.

Decizia juriului de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese.

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

 • Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 4 aprilie 2019
 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 13 mai 2019, ora 23:59
 • Verificarea și selecția proiectelor eligibile: 14 – 15 mai 2019
 • Perioadă selecție proiecte, prin jurizare: până pe 16 iunie 2019
 • Interviuri: 17-23 iunie 2019
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: până pe 30 iunie 2019
 • Contractare proiecte câștigătoare: până pe 15 iulie 2019
 • Întâlnire/ training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de iulie 2019
 • Implementarea proiectelor (conform planului de activități): august 2019 – iulie 2020
 • Raportare finală: până la 30 iulie 2020

Finanțările sunt oferite de companiile:  IKEA România, ING Bank și Lidl.

IKEA ROMÂNIA

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în 1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia. Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, şi numelui satului în care se găsea ferma: Agunnaryd. În august 2015, IKEA Group deținea 380 de magazine în 47 de țări sau teritorii, dintre care 47 de magazine erau francize deținute de alte companii decât IKEA Group.

Magazinul IKEA din Zona Comercială Băneasa a fost al 253-lea deschis în a 35-a țară, pe 21 martie 2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe http://www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA

Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA

Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă – funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți oameni să și le poată permite.

ING România

ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 34 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice.

Misiunea ING este aceea de a-i susţine pe oameni să fie cu un pas înainte, în viaţă şi în afaceri. În România, misiunea se reflectă în acțiunile de responsabilitate socială prin contribuția la pilonii strategici de educație financiară și antreprenoriat, dar și prin implicarea în proiecte sociale ce își propun susținerea comunităților locale și a persoanele care se află în situații dificile.

LIDL

Lidl, parte a grupului Schwarz, cu sediul central în Neckarsulm, este una dintre companiile de top de pe piața de retail alimentar din Europa. Lidl este prezent în 30 de țări din întreaga lume și în prezent operează în jur de 10.500 de magazine și mai mult de 150 de centre în 29 de țări la nivel mondial.

Lidl este o companie care acționează sustenabil în toate domeniile de activitate. Aceasta este metoda companiei de a-și îndeplini promisiunea cu privire la calitate și, în același timp, de a asigura un viitor mai bun pentru societate și mediu. Compania se implică activ în soluționarea nevoilor din comunitățile din care face parte, concentrându-se pe 5 piloni de activitate: sortimentul de produse, mediul, societatea, angajații și partenerii de afaceri.

Fondul este gestionat de Fundația Comunitară București

Fundația Comunitară București pune împreună donatori, ONG-uri sau grupuri de inițiativă pentru a dezvolta comunități în care să ne simțim ca acasă. Construiește mecanisme de donație, fonduri de finanțare sau incubatoare de idei pentru oraș. În 7 ani, a finanțat peste 320 de proiecte și burse din București și Ilfov, cu un milion de euro (4,69 milioane de RON). Fundația Comunitară București este parte dintr-o mișcare națională, alături de alte 15 fundații comunitare din țară.

Susține proiectele Bucureștiul Pregătit.