Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică, sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.

Nu sunt eligibili a participa angajații IKEA Romania, ING Bank, Lidl sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania, ING Bank, Lidl).

Criterii de eligibilitate

Formularul de înscriere proiect  – formular online pus la dispoziție de către Finanțator completat în limba română, completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial, cu excepția întreprinderilor sociale
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Proiectul:

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică;
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale, de identitate sau de interese în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții acestora;
 • asigură participarea activă a grupului țintă vizat în implementarea proiectului;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de maxim 12 luni;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

 Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanță(proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Bucureștiul Pregătit)
 • Metodologie(activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate)
 • Coerență(obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate)
 • Eficiență(resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse)
 • Capacitate(echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului)
 • Participativitate(comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului)
 • Componenta educațională (proiectul cuprinde activități clare și coerente cu restul activităților din proiect care să ducă la realizarea obiectivului de a pune cutremurul pe agenda publică)
 • Impact (proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de maxim 12 luni)
 • Grup țintă (vizează categoriile descrise de public țintă).
Selecție

Aplicațiile la Fond vor trece prin următoarele etape de selecție:

 • Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator
 • Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 • Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de dezvoltare comunitară, jurnalismul despre soluții, managementul dezastrelor.
 • Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Aplică

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie o idee de proiect în competiție trebuie să:

 • Vă creați un cont de utilizator accesând http://www.bucurestiulpregatit.fundatiacomunitarabucuresti.ro
  Pentru a vă crea cont, dați clic pe butonul din dreapta “Intră în cont”, după care clic pe “Înregistrați-vă”
 • Completați formularul de înregistrare cu datele personale
  Pentru a intra în cont, dați clic pe butonul “Intră în cont” și completați câmpurile cu email-ul și parola
 •  Înscrierea proiectului pe platformă
  Pentru a putea înscrie un proiect trebuie să vă fi creat înainte un cont de utilizator (vezi mai sus).

ATENȚIE! Deoarece sistemul deloghează orice utilizator după 15 minute, vă rugăm să vă salvați periodic formularul de proiect la care lucrați, altfel riscați să pierdeți toată informația pe care ați completat-o în ultimul sfert de oră.

Când începeți să scrieți proiectul și îl salvați, dacă ieșiți din cont sau sunteți delogat de sistem, veți regăsi formularul de proiect la care lucrați, după relogare, dând clic pe butonul “Proiecte”, din dreapta ecranului. Proiectul îl veți putea alege din lista de proiecte la care lucrați, în funcție de titlul lui.

Proiectele care sunt încă în lucru au statusul “de scris”; acestea pot fi editate dând clic pe butonul “Editează”. Atâta timp cât statusul este “de scris” proiectul poate încă fi modificat, completat și editat.

NU uitați să salvați periodic formularul de proiect; sistemul vă va deloga automat după 15 minute!

Pentru  a trimite un proiect în “evaluare” (ATENȚIE! până cel târziu la 13 mai 2019, ora 23:59) apăsați pe butonul “Trimite”. O dată trimis în evaluare, proiectul nu mai poate fi modificată; acesta poate doar să fie vizualizat.

 

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

 • Formularul se poate completa doar după logare.
 • Formularul se completează integral în limba română. El poate fi completat în mai multe etape. Este important să salvați informațiile completate de fiecare dată înainte de a ieși din cont, dar și în mod periodic, dacă păstrați aplicația deschisă mai mult timp.
 • Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.

La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 13 mai 2019, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele din arhiva “Materiale auxiliare”.

În arhiva “Materiale auxiliare” veți găsi următoarele documente:

 • acest ghid al aplicantului în format pdf
 • formularul de aplicație în format word
 • modelul de buget în format excel – acest tabel trebuie completat cu detaliile financiare ale proiectului și trebuie încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • modelul de activități în format excel – acest tabel trebuie completat cu activitățile detaliate din cadrul proiectului și calendarul de desfășurare aferent; tabelul trebuie și el încărcat la secțiunea aferentă din cadrul formularului online, înainte de a trimite proiectul în evaluare.
 • Instrucțiuni de folosire a platformei de înregistrare a aplicațiilor în format pdf
Juriu

Georgiana Ilie, Redactor-șef Școala9, Senior Editor DoR, autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil

Georgiana este senior editor la DoR și redactor-șef la Școala9. Lucrează în presă și în sectorul civil de aproape 20 de ani și face parte din echipa DoR de la început, din 2009. De-a lungul timpului a scris despre diferite subiecte, de la demografie și îmbătrânirea populației la cultură, sănătate și servicii de urgență. Cel mai recent a arătat într-un articol care a făcut înconjurul lumii ce se va întâmpla în București la următorul cutremur semnificativ și cât va dura până viața va reintra în normal. Orașul vulnerabil a primit premiul juriului la competiția Superscrieri din 2017 și a coagulat o mișcare activistă de pregătire și reziliență la cutremur.

Alexandra Călin, Operations Analyst, World Bank

Alexandra lucrează de 6 ani la biroul Băncii Mondiale din România. În ultimii doi ani a ajutat la pregătirea mai multor proiecte care au ca obiectiv întărirea capacității instituționale pentru consolidarea rezistenței la dezastre.

În prezent, Alexandra coordonează implementarea unei activități care are ca scop creșterea  implicării societății civile și promovarea innovării pentru managementul riscului de dezastre în România.

 Ela Bălan, Coordonator programe fundații comunitare, ARC

Ela este grant maker la ARC – Asociația pentru Relații Comunitare –  și lucrează din iulie 2016 cu cele 16 Fundații Comunitare din România. Înainte de ARC, Ela a fost coordonator de program în Guinea Bissau, unde a lucrat timp de 8 ani cu peste 150 de comunități pentru a îmbunătăți educația și sănătatea a peste 180.000 de copii din întreaga țară. Până în 2007 Ela a fost consultant, trainer pentru organizații, grant officer la FDSC pentru programe dedicate Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni. A lucrat și în programe dedicate drepturilor omului și a făcut parte din diverse comitete de selecție de proiecte la ICR, AFCN, FDSC și alte organizații finanțatoare.

 Mircea Ilie, Sustainability Leader, IKEA România

Din 2012, Mircea lucrează ca Sustainability Leader la IKEA România, cu responsabilități în domeniul eficienței energetice și a resurselor, gestionarea și prevenirea deșeurilor, educație, implicarea angajaților, produse și servicii durabile, proiecte comunitare, dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenorii sociali și includerea acestora ca furnizori în lanțul valoric.

În 2006 a co-fondat ViitorPlus (Asociația pentru Dezvoltare Durabilă), implementând proiecte de sustenabilitate: împăduriri, eficiență energetică și energie regenerabilă, reciclare, antreprenoriat social, educație și conștientizare, reducerea impactului de mediu și amprentei ecologice. Între 2011 și 2014 a fost membru al Comitetului de Reprezentare al Coaliției de Mediu din România, o rețea de ONG-uri de mediu. Din 2007 până în 2012 a participat la Platforma pentru București (devenită ulterior Platforma pentru Orașe Durabile), o rețea de ONGuri care promovează dezvoltarea urbană durabilă.

Mircea deține un masterat în Ecologie sistemică și sustenabilitate (Universitatea București) și unul în Inginerie (Calculatoare, Universitatea Politehnică București).

Alexandra Maier, Senior Corporate Social Responsibility Specialist, ING Bank Romania

Cristina Hanganu, Director Comunicare & CSR, Lidl

Cristina este un comunicator care crede cu tărie în construirea unor businessuri sustenabile și în comunicarea lor în mod autentic. Și-a început cariera acum mai bine de 20 de ani și a acumulat experiență atât în strategie, relații cu media, comunicare internă, employer branding, BTL, CSR cât și în relații cu sindicatele. A fost succesiv Director de comunicare la CONNEX și pentru Michelin România și Balcani, sau pentru grupuri puternice de media precum Media Pro și Intact Media Group. Și-a completat experiența și cu două interludii în agenții. De peste doi ani și jumătate este Director de Comunicare & CSR la Lidl România și coordonează activitățile de corporate communication și PR, social media, comunicare internă, employeer branding și CSR.

Decizia juriului de a nu acorda finanţare unor idei de proiect este definitivă şi nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

Calendar

Calendarul fondului – anul I

 • Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 4 aprilie 2019
 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 13 mai 2019, ora 23:59
 • Verificarea și selecția proiectelor eligibile: 14 – 15 mai 2019
 • Perioadă selecție proiecte, prin jurizare: până pe 16 iunie 2019
 • Interviuri: 17-23 iunie 2019
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: până pe 30 iunie 2019
 • Contractare proiecte câștigătoare: până pe 15 iulie 2019
 • Întâlnire/ training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: până la final de iulie 2019
 • Implementarea proiectelor (conform planului de activități): august 2019 – iulie 2020
 • Raportare finală: până la 30 iulie 2020

 

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website-ul https://fundatiacomunitarabucuresti.ro/proiect/fondul-bucurestiul-pregatit/